Mon, 10 / 2019 | helios

Mời các bé bắt đầu vào lớp 1 hãy cùng học bảng chữ cái với anh Ruby nhé! Học bảng chữ cái thật dễ dàng và nhẹ nhàng nè! Khi nào muốn ôn lại các bé cũng có thể mở ra xem lại nhé! sourceMời các bé bắt đầu vào lớp 1 hãy cùng học bảng chữ cái với anh Ruby nhé! Học bảng chữ cái thật dễ dàng và nhẹ nhàng nè! Khi nào muốn ôn lại các bé cũng có thể mở ra xem lại nhé!

source

Bài viết cùng chuyên mục