Mon, 10 / 2019 | helios

Hướng dẫn tự học cách phát âm phiên âm tiếng Trung thông qua các âm tương tự trong tiếng Việt, đơn giản, dễ hiểu, hiệu quả Link Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 sourceHướng dẫn tự học cách phát âm phiên âm tiếng Trung thông qua các âm tương tự trong tiếng Việt, đơn giản, dễ hiểu, hiệu quả

Link

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5


source

Bài viết cùng chuyên mục