Tập viết lớp 1: Nét cong hở trái, cong hở phải, cong kín.Hướng dẫn các em học sinh lớp 1 tỉ mỉ, chi tiết từng ô ly, độ rộng, độ cao của nét.

source

One Response to “Tập viết lớp 1: Nét cong hở trái, cong hở phải, cong kín.”

  1. Cô giáo còn lộn giữ L với N

Leave a Reply