Nét khuyết và các chữ sử dụng nét khuyết – Bé vào lớp 1Hướng dẫn bé viết các nét cơ bản, chuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1.
Nét thẳng – nét ngang và ứng dụng tạo hình https://youtu.be/i-B9T672BF8
Nét xiên trái – nét xiên phải và ứng dụng tạo hình https://youtu.be/IV77UIXtAaY
Nét cong và ứng dụng tạo hình https://youtu.be/96V83J7icvw
Nét móc và các chữ sử dụng nét móc https://youtu.be/OIv-qL9UnUM
Trái cây đặc sản của Việt Nam https://youtu.be/q9N5g952jjs
Chơi trò chơi xe điện đụng https://youtu.be/5YsRFPM7jQw
Câu đố vui cho bé có lời giải https://youtu.be/n3k2m-LF7V4
Hoa gì đây https://youtu.be/evwfqKfhPqA
Quả gì đây https://youtu.be/zPfxcWVuFFo
Bánh gì đây https://youtu.be/IXtXSiqubWU
Rau gì đây https://youtu.be/kVZKbxkmqyg
Củ gì đây https://youtu.be/ZxNEN8M4ojk
Top 10 loài hoa ăn được https://youtu.be/aURb_eH4FD4
Top 10 loài cây cảnh có độc https://youtu.be/4_rNInBvmC0

source

No comments yet.

Leave a Reply