Hướng dẫn các bé chuẩn bị vào lớp 1 viết các nét mócHôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết các nét móc
*Nét móc xuôi: Gồm có 3 chấm. Chấm 1 đặt ở dòng 2 đưa nét cong đến dòng kẻ 3 qua chấm 2 và viết nét thẳng đến chấm 3 tại đường kẻ 1 dừng lại.
*Nét móc ngược: Gồm 3 chấm. Chấm 1 đặt bút trên đường kẻ ngang 3 kéo thẳng xuống 2 ô li đến đường kẻ ngang 1 qua chấm 2 uốn nét cong phải đến chấm 3 tại đường kẻ ngang 2 dừng lại
* Nét móc hai đầu: Kết hợp nét móc xuôi và nét móc ngược. Chú ý độ rộng của né móc ngược rộng là 1,5 ô li nhé.
Chúc các bạn luyện tập thành công, nếu các bạn có thắc mắc gì thì comment phía dưới mình sẽ trả lời sớm nhất hoặc Liên hệ với tôi: https://www.facebook.com/gv.nghiatran

source

No comments yet.

Leave a Reply